boat

Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Słopnicach Górnych

W skrócie o Parafii:

Powstanie: 20 marca 1981 roku wydzielono z parafii Słopnice, erygował abp Jerzy Ablewicz

Proboszcz: Ks. Stanisław Kumiega

Dekanat: limanowski

Dziekan: Ks. Prałat Dr Wiesław Piotrowski

Diecezja: tarnowska

Biskup Diecezjalny: Bp Andrzej Jeż

Liczba wiernych w parafii: 1370

Administarcyjny obszar: Słopnice Górne

Księgi metrykalne od: 1979 roku

Wydarzenia religijne w parafii

Odpust parafialny 2019

25 sierpnia 2019 roku

25.08. 2019 r. odbył się w naszej parafii odpust parafialny. Sumę odpusto-wą odprawił i kazanie wygłosił O. Tadeusz Florek, prowincjał Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej. O. Tadeusz również głosił słowo Boże na porannej Mszy św. Z Ojcem Prowincjałem Mszę sw. Koncelebrowali nasi rodacy: O. Kazimierz Franczak z Czernej, O. Jan Pach, i Ks. Krzysztof Pa-chut. W czasie Mszy św. odpustowej wystąpiła nasza schola parafialna i orkiestra. Na odpust dopisali także nasi parafianie oraz wierni z innych parafii.

Nowi nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej

22 czerwca 2019 roku

W kościele bł. Karoliny w Tarnowie 22 czerwca br. odbyło się spotkanie wszystkich nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. posługujących w diece-zji tarnowskiej. Do ich grona biskup tarnowski Andrzej Jeż włączył 139 nowych, a wśród nich także dwóch szafarzy z naszej parafii: Kasprzak Da-niel i Kęska Karol. Nowi szafarze do swej posługi przygotowywali się w Wyższym Seminarium Duchownym na specjalnym szkoleniu prze 3 mie-siące.Spotkanie kolegów rokowych proboszcza wyświeconych w 1980 roku

17 czerwca 2019 roku

17 .06. 2019 r. w wspomnienie św. Brata Alberta, w obecności relikwii świętego została odprawiona w kościele parafialnym Msza św. koncelebro-wana przez kolegów kursowych proboszcza, pod przewodnictwem bi-skupa kieleckiego Jana Piotrowskiego naszego kolegi kursowego. Po Mszy św. ucałowaliśmy relikwie św. Brata Alberta, a po obiedzie udaliśmy się na cmentarz aby pomodlić się nad grobami kapłanów, którzy spoczywają na miejscowym cmentarzu.Przekazanie relikwii św. Jana Pawła II dla parafii Słopnice Górne i wprowadzenie do Kościoła

12 / 30 czerwca 2019 roku

12 czerwca 2019 r. w Krakowie, w obecności O. Kazimierza Franczaka i s. Fernandy Poręby, Ks. Kard. Stanisław Dziwisz przekazał proboszczowi Ks. Stanisławowi, relikwie św. Jana Pawła II dla parafii Słopnice Górne . We wcześniejszej prośbie o relikwie, w uzasadnieniu napisałem, że w naszym kościele mamy piękny ołtarz poświęcony św. Janowi Pawłowi II i często modlimy się do świętego Papieża. Ponadto Szkoła Podstawowa w naszej parafii nosi imię Jana Pawła II i co roku mamy specjalne nabożeństwo w kościele w październiku poprzedzone przedstawieniem, w którym staramy się przybliżyć nauczanie Jana Pawła II . Z naszej parafii pochodzi także s. Fernanda Poręba, która przez cały pontyfikat posługiwała Janowi Pawłowi II w Rzymie. Dziękujemy siostrze także za wsparcie naszych starań o relikwie.W niedziele 30 .06. br. odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii św. Ja-na Pawła II do naszego kościoła. Relikwie w uroczystej procesji wniosła nasza rodaczka siostra Fernanda Poręba, sercanka,która przez cały pontyfi-kat posługiwała Janowi Pawłowi II w Rzymie. Mszy św. Koncelebrowanej przewodniczył nasz rodak O. Kazimierz Franczak, karmelita z Czernej, a kazanie wygłosił Ks. Jan Orlof, pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła. Przed Mszą św. młodzież z kl. VIII pokazała przedstawienie: Jan Paweł II i miłosierdzie. We Mszy św. uczestniczył dyrektor naszej Szkoły Podsta-wowej Pan mgr Marek Mrózek ,Pani wicedyrektor Marta Młotkowska i Pa-ni Urszula Majkrzak nauczycielka.


Finał XII edycji Małopolskiego Projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia

20 maja 2019 roku

20 maja 2019 r. w Operze Krakowskiej odbył się finał XII edycji Małopolskiego Projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia.

Główną nagrodę, czyli wycieczkę do Rzymu odebrali uczniowie z Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach Górnych.

Jest to dla naszej społeczności szkolnej niezwykłe wyróżnienie. W Projekcie braliśmy udział po raz pierwszy, natomiast umiejętność pracy w zespole, rozbudzenie empatii i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, tworzenie pozytywnych więzi międzyludzkich kształtujemy stale wzorując się na patronie naszej szkoły św.Janie Pawle II – podkreślił Marek Mrózek dyrektor szkoły na uroczystym podsumowaniu projektu, ciesząc się z wygranej swoich uczniów. Projekt realizowany był w trzech etapach. W dniu 15 maja zaprezentował swój projekt w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. W przeglądzie rejonowym uczniowie zajęli I miejsce w XII edycji Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” uzyskując tym samym tytuł laureata dla najlepszego zespołu z rejonu nowosądeckiego i wygrywając nagrodę główną wyjazd do Rzymu. Inscenizację projektu wraz z młodzieżą przygotowała wychowawczyni ze szkoły Urszula Majkrzak.


Otwarcie Izby Pamięci 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej

18 maja 2019 roku

W sobotę 18 maja 2019 r. o godz. 18.00 w remizie OSP w Słopnicach Górnych miało miejsce oficjalne otwarcie Izby Pamięci 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Po zakończonych prelekcjach, delegacje: Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych 1 Pułk Strzelców Podhalańskich AK oraz Gmina Słopnice z Panem Adamem Sołtysem – w Wójtem Gminy, złożyły wiązanki i znicze pod pomnikiem partyzanckim obok remizy OSP. Ksiądz Proboszcz odmówił modlitwę za poległych i ofiary niemieckiej okupacji w czasie II wojny światowej oraz poświęcił Izbę Pamięci. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Andrzej Urbaniec, dr mjr. Janusz Kamocki, dr Jerzy Krzewicki oraz Władysława Poręba (córka Dawców z Małgorzycy współpracujących z AK).Dzień Strażaka

12 maja 2019 roku


W niedzielę 12 maja 2019. strażacy z gminy Słopnice obchodzili swoje pa-tronalne święto, wspomnienie męczeńskiej śmierci św. Floriana - patrona ludzi mających do czynienia z ogniem, m.in. strażaków. Oprócz obchodów Dnia Strażaka odbyło się również uroczyste przekazanie wozu strażackiego dla OSP w Słopnicach Górnych. Głównym punktem obchodów była uro-czysta Msza św., która została odprawiona o godz. 15:00 w naszym kościele parafialnym kościele parafialnym w intencji strażaków. Mszę św. koncele-brował ks. Stanisław Kumiega - proboszcz parafii w Słopnicach Górnych, ks. Ryszard Kochanowicz – kapelan strażaków i ks. Stanislav Misál z Chlebnic. Homilię wygłosił ks. Ryszard Kochanowicz.

Po Mszy św. proboszcz i kapelan ks. Ryszard Kochanowicz przy kościele parafialnym, poświęcili nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Słopnic Górnych. Po zakończeniu nabożeństwa, uczestnicy wydarzenia udali się do remizy OSP w Słopnicach Górnych, gdzie odbyło się uroczy-ste przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słopnicach GórnychKoszt zakupu wozu wyniósł blisko 800 tys. złotych. Połowę kosztów pokryła Gmina Słopnice - druga połowa kosztów została sfinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-dowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Państwowej Straży Pożarnej. Jako wspólnota parafialna dziękujemy za ten dar.Rekolekcje wielkopostne i Bierzmowanie

4 - 7 kwietnia 2019 roku

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne prowadził Ks. bp Jacek Pyl, biskup pomocniczy diecezji Odeskiej i delegat pastoralnego Okręgu na Krymie. Podczas rekolekcji szczególny akcent został położony na rodzinę, na wartości pozytywne jak trwałość rodziny, wierność, ale także zagrożenia na jakie narażona jest współczesna rodzina związane także z emigracją. Ks. biskup nie tylko głosił słowo Boże podczas rekolekcji, ale także regularnie spowiadał, także podczas pogrzebu naszej parafianki. Dzieci z przedszkola przygotowane przez nasza katechetkę śpiewem i tańcem ubogacały spotkania rekolekcyjne.

W sobotę 6 kwietnia Ks. bp Jacek udzielił sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży z kl. III Gimnazjum i z kl. VIII – razem do Bierzmowania przystąpiło 48 osób. Ks. biskupowi Jackowi wyrażamy wdzięczność za trud duszpasterski podjęty dla nas , dziękujemy także ks. Stanisławowi Winiarskiemu, sekretarzowi ks. biskupa za pomoc w rekolekcjach. Wspieramy ich i będziemy wspierać naszą pomocą modlitewną i materialną na miarę naszych możliwości.


Ś.P. Ks. dr Stanisław Burzawa (1937-2019)

19 marca 2019


Ks. dr Stanisław Burzawa urodził się 1 października 1937 roku w Micchowicach Wielkich, jako syn Stanisława i Anny z domu Mandziara Pochodził z parafii Wietrzychowice. Egzamin dojrzałości złożył w Tarnowie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznyc w dniu 29 czerwca 1963 roku. otrzymał w Tarnowie święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza.

Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Muszyna (od 1963 roku do 1964 roku), Tarnów św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej (od 1968 roku). Grybów (od 1973 roku), Gorlice (od 1979 roku) i Podegrodzie (od 1981 roku). W latach 1964-1968 przebywał we Francji, odbywając studia specjalistyczne w Wyższym Instytucie Liturgicznym w Paryżu. W dniu 28 grudnia 1982 roku został mianowany proboszczem parali i pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zalesiu. Ponadto sprawował obowiązki notariusza oraz dekanalnego wizytatora nauki religii w dekanacie Limanowa. Urząd proboszcza parafii Zalesie pełnił do 18 sierpnia 2007 roku, a po jego złożeniu zamieszkał na terenie parafii Słopnice Górne, w charakterze rezydenta.Zmarł 19 marca 2019 roku. Eksporta ciała zmarłego kapłana odbyła się do kościoła 21.03. 2019 r. mszy sw. Koncelebrowanej przewodniczył Ks. Prałat Wiesław Piotrowski, dziekan limanowski. Kazanie wygłosił ks. Ryszard Kochanowicz, proboszcz z Zalesia. We Mszy św. koncelebrowało 30 kapłanów.

Msza św. pogrzebowa była celebrowana w kościele parafialnym w Słopnicach Górnych 22.03. 2019 r. pod przewodnictwem Ks. bpa Stanisława Salaterskiego, który także wygłosił homilię pogrzebową. Z biskupem koncelebrowało ponad 80-ciu kapłanów. Na pogrzeb licznie przybyli parafianie z Zalesia. Następnie ciało Zmarłego złożono na miejscowym cmentarzu w Słopnicach Górnym zgodnie z wolą zmarłego, który wielokrotnie o to prosił i napisał tę prośbę w testamencie.


Konkurs biblijny

rok szkolny 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 odbył się Konkurs biblijny pt. „Z Dobrą Nowiną przez życie”dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego. Tematyka konkursu obejmowała Ewangelię św. Mateusza. Konkurs przeprowadzono w trzech etapach:szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Ze Szkoły Podstawowej w Słopnicach Górnych, w konkursie wzięło sześć uczennic: Curzydło Oliwia, Dziadoń Daria, Franczak Klaudia,Piechnik Emilia, Woźniak Natalia i Więcek Weronika. Cztery z nich dotarło do finału, który odbył się w Krakowie. Tytuł Laureata uzyskały Dziadoń Daria i Franczak Klaudia, uczennice kl. VI. Tytuł finalisty uzyskały Curzydło Oliwia z kl. Va i Piechnik Emilia z kl. VI. Wszystkim uczennicom,niezależnie od wyników gratulujemy. Dziękujemy pani wicedyrektor Marcie Młotkowskiej i pani z biblioteki za przygotowanie uczennic do tego konkursu.
Zbiórki pieniężne dla chorego Piotrusia

styczeń - luty 2019 roku

Na przełomie stycznia i lutego dzieci z naszej parafii, przy różnych okazjach przeprowadzały zbiórki pieniężne dla chorego Piotrusia z kl. II. Kwesty miały miejsce podczas kiermaszów szkolnych z okazji świąt Bożego Narodzenia, a także przy kościele. Piotrusiowi życzymy powrotu do zdrowia.


Ś.P. Ks. mgr Leszek Pach (1966-2018)

30 grudnia 2018 roku


Ks. mgr Leszek Pach urodził się 22 października 1966 roku w Mszanie Dolnej jako syn Stanisława i Zofii z domu Franczak. Pochodził z parafii Słopnice Górne Egzamin dojrzałości złożył w 1986 roku w Tymbarku. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, w dniu 30 maja 1992 roku w Tarnowie, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego.

Jako wikariusz pracował w dwóch parafiach: Niedomice (od 2 sierpnia 1992 roku) i Tarnów - Najświętszego Serca Pana Jezusa (od 26 sierpnia 1996 roku).We wrześniu 1999 roku przystąpił do przygotowania się do pracy misyjnej w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. W styczniu 2001 roku rozpoczął posługę misjonarza w Boliwii, najpierw w Aiquile (do grudnia 2002 roku), a później w Omereque (do września 2008 roku). Od 2009 roku był duszpasterzem w Hiszpanii.

Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 30 grudnia 2018 roku. Msza św. pogrzebowa była celebrowana w kościele parafialnym w Słopnicach Górnych pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża, który wygłosił homilie pogrzebową. Mszę św. koncelebrowali także Ks. bp Leszek Leszkiewicz i ponad 100 kapłanów, w tym także misjonarze z Hiszpanii. Podczas Mszy św. śpiewał chór męski z Limanowej pod dyrekcja Teresy Staśko. Następnie ciało Zmarłego złożono na miejscowym cmentarzu. Naszą wdzięczną modlitwę wznosimy do Boga za zmarłego kapłana rodaka Leszka, który w pamiętnym 2016 r. podczas gdy gościliśmy młodzież z Chile, w ramach Światowych Dni Młodzieży, był dla nich tłumaczem i przewodnikiem duchowym. W modlitwie także solidaryzujemy się także z żyjącymi rodzicami zmarłego kapłana i z całą rodziną.


Wprowadzenie relikwii św. Brata Alberta Chmielowskiego i św. Rafała Kalinowskiego

10 grudnia 2017 roku


W II niedziele adwentu,10 grudnia 2017 r. odbyła się uroczystość wprowadzenia relikwii św. Brata Alberta Chmielowskiego i św. Rafała Kalinowskiego.

Przed Mszą św., dzieci i młodzież naszej parafii wystąpiły w inscenizacji o św. Bracie Albercie i św. Rafale Kalinowskim. W przedstawieniu zostały odtworzone dwie postacie; dwaj bracia Albertyni pochodzący z naszej parafii tj. Brat Roch -Andrzej Kęska (1867-1951) i Brat Jakub- Jan Kaim (1869-1928), którzy należeli do najbliższych współpracowników Brata Alberta. Ponadto Brata Jakuba odgrywał jego krewny Kamil Kaim.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Prowincjał Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej - O. Tadeusz Florek, rodak słopnicki. Wraz z Ojcem Prowincjałem Mszę św. koncelebrowali: O. Kazimierz Franczak OCD - z Czernej, rodak, O. Fryderyk Jaworski OCD - misjonarz w Afryce, rodak, O. Jonasz Sowiński, Paulin z Bachledówki k. Zakopanego, rodak, Ks. Stanisław Winiarski, kapelan ks. bpa Jacka Pyla i duszpasterz na Krymie, Ks. Henryk Osora, proboszcz z Librantowej, (pierwsza parafia w d. tarnowskiej pod wezwaniem św. Brata Alberta), oraz księża emeryci rezydujący w parafii: Ks. Jan Orlof, pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła w Słopnicach Górnych, Ks. dr Stanisław Burzawa, emeryt.

Kazanie wygłosił Ks. mgr lic. Jerzy Kurcek, długoletni wicerektor i wykładowca WSD w Gródku Podolskim na Ukrainie, obecnie rezydent w Rzeszowie. Oto fragmenty kazania:

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu.

Historia zbawienia to historia konkretnych wydarzeń i konkretnych ludzi, to historia życia każdego z nas. Sam Bóg w Swojej Woli układa nasze życie; działa poprzez wydarzenia i osoby. Okoliczności życia, wydarzenia, spotkania z ludźmi, których stawia na drodze naszego życia, nie są dziełem przypadku, ale Słowem Boga do człowieka.

Doświadczenie Kościoła pokazuje na przykładach wielu świętych, że choć różne drogi życiowe prowadzą do świętości, dochodzi się do niej zawsze drogą krzyża, wyrzeczenia się siebie, miłości, miłosierdzia i służby. Wskazując na osoby różnych świętych Kościół ukazuje nam wzór postępowania w różnych sytuacjach życiowych, jak pisał św. Grzegorz Wielki, papież: "Życie świętych jest dla as żywą lekcją".

Dzisiaj, w naszej parafii szczególny dzień. Na zakończenie oku św. Alberta obchodzonego z okazji setnej rocznicy jego przejścia do nieba przeżywamy wprowadzenie relikwii św. Brata Chmielowskiego i św. Rafała Kalinowskiego oraz poświęcenia obrazu przedstawiającego postacie tych dwóch świętych. Łączenie obu postaci tych dwóch naszych świętych rodaków nie jest dziełem przypadku. Już za życia połączyła ich miłość do Ojczyzny, wyrażona udziałem w powstaniu styczniowym, za co obaj zapłacili wysoką cenę: Józef Kalinowski, późniejszy o. Rafał, dziesięcioletnią katorgą syberyjską, na którą mu zamieniono karę śmierci, Adam Chmielowski, późniejszy br. Albert, kalectwem. Potem połączyło ich życie zakonne, służba Bogu i bliźnim oraz głęboka przyjaźń, która przejawiała się we wzajemnych odwiedzinach, czy to w Czernej, gdzie o. Rafał był przeorem, czy to w Krakowie w przytulisku, co jest przedstawione na naszym obrazie. Obaj służyli ludziom: jeden zabiegając i dach nad głową i chleb dla bezdomnych, drugi zwłaszcza w konfesjonale. Obaj byli przekonani, że źródłem miłości jest Bóg, a miłość bliźniego wypływa z miłości do Boga i jest jej owocem.

Obaj żyli na przełomie XIX i XX w. w niezwykłych czasach; były to czasy wielu wybitnych postaci i świętych. Józef Kalinowski był 10 lat starszy od Adama Chmielowskiego i zmarł 9 lat wcześniej, Albert kanonizowany w 1989, Rafał dwa lata później.

Szczególnie wiele zawdzięczał Br. Albert spotkaniom z Rafałem Kalinowskim. To dzięki niemu poznał wielką duchowość św. Jana od Krzyża. Pisma tego świętego towarzyszyły mu wszędzie, wiele tekstów sam tłumaczył, zwłaszcza tzw. Ostrożności św. Jana od K. Przez długi czas uważał, że one wystarczą za całą regułę, jak pisał: "od zachowania tych reguł duchowych wszystko zależy". To wszystko co Jan od K. nazywa nocą w życiu wiary tłumaczyło mu jego własne doświadczenia. I tak nie można zrozumieć Br. Alberta bez świętych: Jana od Krzyża, Teresy do Jezusa, Ignacego Loyoli oraz Wincentego a Paulo. Święci rodzą świętych. Widzimy to również na przykładzie naszych świętych. Rafał, jeszcze jako Józef Kalinowski, był wychowawcą Augusta Czartoryskiego - salezjanina beatyfikowanego w 2004 r. Brat Albert kształtował duchowość Bernardyny Jabłońskiej, którą Jan Paweł I beatyfikował 30 lat temu w Zakopanem. Wpatrując się w świętych Alberta i Rafała warto podkreślić, ze ich miłość do ojczyzny, patriotyzm nie miały w sobie nic z nacjonalizmu. Rafał był uważany za Apostoła jedności. Interesował się wszystkim, co mogło zbliżyć prawosławie z katolicyzmem, w Maryi widział Tę, która prowadzi do prawdziwej jedności serc wszystkich chrześcijan. Wiemy również o przyjaźni Brata Alberta metropolitą greckokatolickim Andrzejem Szeptyckim, którego poprosił o rekolekcje w schronisku dla Braci na Kazimierzu. To Szeptycki namawiał Br. Alberta, aby skończył obraz Ecce Homo, który potem znajdował się w zbiorach metropolity. W swoich wspomnieniach Szeptycki tak charakteryzuje Br. Alberta: "Był on olbrzymem w porównaniu z nami.

Jego życie musiało być b. czystym, kiedy jego dusza, jego umysł mógł być tak wiernym odbiciem Chrystusowej nauki. Ta dusza dziwnie była daleką od wszystkiego, co można nazwać wykrętem, udawaniem, fałszem, czy nieprawdą, była dziwnie szczerą - jak złoto. Prawie bym powiedział: przezroczystą. Można w nim było wszystko zobaczyć. On nic nie krył, nic nie zasłaniał, chyba cnoty swoje. Był takim artystą w swych pojęciach, że był i wielkim artystą w swym życiu. Jego cnota tak stała się jego naturą, że w niej nie spostrzegało się długoletniej pracy - tak jak w b. wielkich arcydziełach sztuki artyzm jest ukryty pod prostotą i naturalnością, w której nikt nie domyśla się olbrzymiej pracy i olbrzymiego talentu. Brat A. szedł drogami tak niezwykłymi, że każdy musiał powiedzieć sobie - patrząc na jego robotę: tymi drogami tylko Duch Boży może człowieka prowadzić." W encyklice "Deus caritas est" pp B XVI zachęcał: "Patrzmy na świętych, bo oni są prawdziwymi nosicielami światła w historii." Przyjaźń ze świętymi, poznawanie ich biografii, cześć oddawana relikwiom, prośba o wstawiennictwo i opiekę stanowią zachętę do naśladowania, jak śpiewamy w prefacji mszalnej: "Przykład świętych nas pobudza, a ich wstawiennictwo nas wspomaga."

Podczas beatyfikacji Br. Alberta i Rafała Kalinowskiego papież JP II mówił: "Obie te wspaniałe postacie zawsze były mi duchowo b. bliskie. Zawsze ukazywały drogę do tej świętości, która jest powołaniem każdego w Jezusie Chrystusie. Oto dwaj uczniowie Boskiego Mistrza, którzy w pełni odkryli na drogach swego ziemskiego pielgrzymowania miłość Chrystusa i którzy w tej miłości wytrwali. Świętość bowiem polega na miłości Świętość jest szczególnym podobieństwem do Chrystusa, Jest podobieństwem przez miłość. Poprzez miłość trwamy w Chrystusie, tak jak On sam poprzez miłość trwa w Ojcu. Ojciec Rafał i Brat Albert osiągnęli szczyty świętości na drodze miłości. Nie ma innej drogi. Amen.

We Mszy św. obok licznie zebranych wiernych, uczestniczyły siostry Albertynki z Krakowa, które przekazały dla naszej parafii relikwie św. Brata Alberta: S. Katarzyna Habrat, Wikaria Generalna sióstr Albertynek i s. Boguchwała Gibas . Relikwie św. Rafała Kalinowskiego przekazał dla naszej parafii nasz rodak O. Kazimierz Franczak OCD z Czernej, wieloletni przeor tego klasztoru. Obraz świętych, Brata Alberta i Rafała Kalinowskiego namalowała nasza parafianka Barbara Wardęga, a który poświecił Ojciec Prowincjał. Relikwie świętych zostały umieszczone w specjalnych relikwiarach pod obrazem. Po Mszy św. ustawiła się długa kolejka wiernych do ucałowania relikwii przy śpiewie parafialnej scholii.Jubileusz 35-lecia powstania Parafii

14 sierpnia 2016 roku

Krótka historia parafii

20 marca 1981 r., ówczesny Ks. Biskup Ordynariusz Jerzy Ablewicz erygował nową parafię w Słopnicach Górnych p. w. NMP Częstochowskiej. Wyodrębniła się ona ze słopniczańskiej wspólnoty pw. św. Andrzeja Ap.

U podstaw powstania parafii byli tutejsi mieszkańcy, ludzie wielkiej wiary, żyjący na przełomie XIX i XX w. Jednym z nich był Błażej Kaim, gorliwy apostoł III zakonu św. Franciszka, duchowy przewodnik wśród miejscowej ludności, oddany bez reszty Bogu i Kościołowi. To on zbudował kaplicę Matki Bożej Anielskiej w os. Piechoty w 1894 r., gdzie odtąd wierni gromadzili się przy niej na nabożeństwa. Syn Błażeja, Mikołaj Kaim, kontynuował dzieło swojego ojca, prowadził nabożeństwa Drogi Krzyżowej i modlitwy, zwłaszcza o urodzaje i błogosławieństwo w zasiewach i zbiorach, organizował pielgrzymki do miejsc świętych.

Już w połowie lat 50 tych XX w. podejmowano próby budowy kościoła w Słopnicach Górnych, zrobiono nawet część fundamentów i gromadzono drzewo, ale szalejący reżim stalinowski nie pozwolił kontynuować tego szlachetnego dzieła.

Pod koniec lat 70-tych przy kaplicy Matki Bożej Anielskiej, zaczęły być odprawiane Msze św. przez kapłanów ze Słopnic Dolnych.


Potem kaplicę zastąpił nowy kościół. Wierni wraz z ks. Janem Orlofem, pierwszym proboszczem, budowali ten kościół w latach 1981-1984 r. z wielką ofiarnością i właściwą sobie zaradnością. Za proboszcza śp. ks. Michała Smolika kontynuowali swoje dzieło, a później przez 11 lat wraz z proboszczem śp. Ks. Antoniem Węcem włożyli wiele pracy przy wystroju tej świątyni.


Uroczystości jubileuszowe

Do Jubileuszu 35 -lecia powstania parafii, przygotowywaliśmy się również duchowo poprzez triduum, które przeprowadził ks. Jan Orlof, pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła. Na zakończenie miała miejsce procesja różańcowa z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej z kościoła do kaplicy w osiedlu Piechoty.

14 sierpnia 2016 r. był dla naszej parafii dniem szczególnej wdzięczności. W tym dniu, pod przewodnictwem Pasterza naszej diecezji, Biskupa Andrzeja Jeża, w czasie Eucharystii dziękowaliśmy Panu Bogu za wszystkich mieszkańców Słopnic Górnych, żyjących i zmarłych, którzy sercem i duszą i ciałem byli całkowicie oddani budowie kościoła i tworzeniu nowej parafii.

Za wybudowanie kościoła i tworzenie żywej wspólnoty wiary dziękował ludziom bp Andrzej Jeż. – Proszę was, abyście mimo tej ogromnej pracy wielu pokoleń nie usiedli „na laurach” i nie zaprzestali pracować nad sobą. Ostatecznie chodzi o to, by wznosić żywy Kościół, żywą wspólnotę wiary, nadziei i miłości – apelował do wiernych biskup i dodał: Obyście nadal byli Bożymi szaleńcami, którzy pracą nad sobą zdobywają królestwo niebieskie.

Wraz z Biskupem koncelebrowało Mszę św. 10 księży rodaków, pierwszy proboszcz i budowniczy kościoła ks. Jan Orlof, dziekan z Limanowej i obecny proboszcz. W uroczystości wzięło udział kilka sióstr zakonnych, pochodzących z parafii i wielka rzesza wiernych, ponad 1000 osób. Liturgię Mszy św. wzbogacały śpiewy naszej scholii i występ parafialnej orkiestry dętej podczas procesji eucharystycznej.

Przed samą uroczystością, przy kaplicy Matki Bożej Anielskiej miało miejsce odsłonięcie pamiątkowej tablicy przez Biskupa Andrzeja Jeża wraz z wójtem Gminy Słopnice Adamem Sołtysem i kapłanami ks. Janem Orlofem i ks. Stanisławem Kumiegą. Tablicę tę, na której jest spisana historia powstania parafii, ufundowała Gmina Słopnice, za co nasza parafia składa serdeczne podziękowanie na ręce Pana Wójta. Podczas uroczystości odsłonięcia tablicy jak i po zakończeniu Mszy św. śpiewał i grał w pięknych strojach góralskich zespół ludowy "Słopniczanie".Prymicje O. Jonasza Sowińskiego, paulina

31 maja 2015 roku


31 maja 2015 r. w naszej parafii odbyły sie Prymicje O. Jonasza Sowińskiego, którego mama pochodzi z naszej parafii. Ojciec Jonasz od początku pobytu w seminarium często nas odwiedzał, czuje się bardzo związany z rodzinną parafią swej mamy. Ojciec Prymicjanta pochodzi ze Śląska z Gliwic.


Prymicjant przyjechał do kościoła w asyście rowerzystów i banderii koni. Mszę św. Prymicyjną O. Jonasz odprawił w asyście licznie przybyłych Ojców i Braci Paulinów. Kazanie prymicyjne wygłosił O. Samuel Karwacki, duchowny ojciec Prymicjanta z Seminarium. Podczas Prymicji grała i śpiewała nasza schola parafialna oraz Zespół Ludowy "Słopniczanie".
Wizytacja kanoniczna w parafii

24 - 25 maja 2014 roku

Wizytację kanoniczną w naszej parafii, w dniach 24-25 maja 2014 r, przeprowadził Ks. Bp Stanisław Salaterski, biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej. Wcześniej miała miejsce wizytacja katechetyczna w szkole w poszczególnych klasach. Na rozpoczęcie wizytacji 24 maja ks. Biskup odprawił Mszę św. koncelebrowana wraz z kapłanami z dekanatu i rodakami(w sumie 15), podczas której udzielił 35 osobom sakramentu Bierzmowania.

W ramach wizytacji odbyło sie spotkanie ze służba liturgiczna, scholą i Dziewczęcą Służbą Maryjną oraz z Radą Parafialną. Ks. Biskup odwiedził także w domach chorych, m.in. chorego Marcinka.

Na zakończenie wizytacji podczas Mszy św. dzieci i młodzież z naszej parafii przekazały różańce (100 sztuk) oraz ornat na misje, dla rodaka O. Fryderyka Jaworskiego pracującego w Afryce.

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II

19 - 20 listopada 2013 roku

Do powyższej uroczystości przygotowywaliśmy się przez liczny udział w nabożeństwach różańcowych, nowennę i rekolekcje , które prowadził Ks. Jerzy Kurcek z Rzeszowa, wieloletni wicerektor i profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Diecezji Kamieniecko-Podolskiej na Ukrainie. Wierni pospieszyli także z pomocą materialną jako czyn miłosierdzia, dla wielodzietnej rodziny poszkodowanej podczas pożaru domu. Domy w całej parafii i droga od kościoła do granicy parafii, aż do końca osiedla Liski zostały pięknie udekorowane.


W dniu 19 listopada o godz. 17.00 powitaliśmy Obraz i święte relikwie od parafii Stara Wieś. Uroczystościom przewodniczył ks. infułat Zdzisław Sadko z Bochni. Mszę św. koncelebrowało ponad 20 kapłanów, w tym rodacy, a także Ks. Prałat Jan Piotrowski z Nowego Sącza (obecnie Biskup Kielecki).Ks. Prałat Jan Franczak ofiarował z tej okazji piękny pozłacany mszalny kielich. W Uroczystościach, w ciągu tych dwóch dni wzięła udział liczna rzesza wiernych, w tym dzieci i młodzież: służba liturgiczna, Dziewczęca Służba Maryjna, schola parafialna, strażacy.

W drugi dzień peregrynacji, dzieci z naszej szkoły podstawowej im Jana Pawła II uczestniczyły we Mszy św. specjalnie dla całej szkoły.. W programie miała miejsce również Msza św. z udziałem młodych matek z dziećmi, a po Mszy św. błogosławieństwo dzieci. Pomiędzy nabożeństwami gromadzili sie wierni z poszczególnych osiedli na prywatna adorację. O godz.23.00 adoracje prowadziła młodzież do północy. Obraz i relikwie pożegnaliśmy na drugi dzień 20 listopada i przekazaliśmy do parafii w Słopnicach Dolnych.


W kronice diecezjalnej, która wędrowała od parafii do parafii z okazji peregrynacji zamieściliśmy słowa Ks. prof. Józefa Tischnera, wybitnego filozofa i kapłana. Ks. Tischner kiedy ciężko chorował, przy swoim łóżku miał obrazek Jezusa Miłosiernego i różaniec. w swoim ostatnim tekście napisanym z okazji kanonizacji siostry Faustyny "Maleńkość i jej mocarz" pisał tak: "Siostra Faustyna stawia wyzwanie nie łatwe, zrozumieć Boga w Jego Miłosierdziu, zrozumieć człowieka jako istotę ,której potrzebne jest miłosierdzie. Droga mocarza do człowieka wiedzie poprzez jego maleńkość."I kończy swój tekst jakby testamentem:" wiara św. Faustyny jest wyzwaniem dla współczesnego człowieka. W jakim sensie? Dzisiejszy człowiek jest pochłonięty wola mocy, jego idea życiową jest panowanie nad światem i innym człowiekiem. Z dzienniczka płynie inne przesłanie: bardziej niż czegokolwiek człowiek potrzebuje miłosierdzia."


Historia parafii

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego historię parafii, autorstwa Ks. Stanisława Kumiega:Pierwszy kościół w Słopnicach został wzniesiony najprawdopodobniej w 1337 roku, choć nie ma oryginalnych dokumentów, które z całą pewnością potwierdziłyby ów fakt. Z całą pewnością można jednak przyjąć, że pierwszy kościół w wiosce, którego patronem został św. Andrzej Apostoł, został wzniesiony w XIV wieku. W XVIII w. drewniany kościół w Słopnicach był już bardzo zniszczony, dlatego postanowiono wznieść nową świątynię. Budowniczym nowego kościoła był ks. Jan Zwiernikiewicz. Nowy drewniany kościół wzniesiony w latach 1774-1776 służył przez kolejne wieki mieszkańcom całych Słopnice. Słopnice to jednak miejscowość bardzo rozległa, dlatego m.in. w przysiółku Piechoty (Sołectwo Słopnice Górne) w XIX w. wzniesiono kaplicę, w której gromadzili się na modlitwie mieszkańcy Zarąbek- dzisiejszych Słopnic Górnych.

Niewielka drewniana kaplica pw. Matki Bożej Anielskiej została ufundowana przez Błażeja Kaima – człowieka olbrzymiej wiary. W XX w. w kaplicy celebrowano od czasu do czasu mszę św. W latach pięćdziesiątych proboszcz Słopnic – ks. Franciszek Ciekliński ze względu na rozległy obszar parafii, planował budowę nowego kościoła w osiedlu Woźniakówka. Jednak ówczesne władze komunistyczne nie wyraziły na to zgody. Zebrany wtedy materiał budowlany wykorzystano przy budowie szkoły. W 1972 roku udało się do niewielkiej kaplicy Matki Bożej Anielskiej dobudować prowizoryczny barak i rozpoczęto regularne odprawianie mszy św. Dwa lata później w 1974 r. z Częstochowy przywieziono obraz Matki Bożej Częstochowskiej, która została później obrana patronką nowej parafii. 3 maja 1979 r. rektorem kaplicy, której patronką została obrana również Matka Boża Częstochowska, został wyznaczony ks. Jan Orlof. Rektor kaplicy przeniósł się do Słopnic Górnych, dzięki czemu znalazł się bliżej mieszkańców wioski i bardzo szybko zorganizował we wspólnocie gorliwe życie religijne. Mieszkańcy Słopnic Górnych wysłali do władz komunistycznych petycję dotyczącą budowy kościoła w ich miejscowości. Władze zgodziły się na wzniesienie świątyni 8 września 1980 roku. Ks. bp Jerzy Ablewicz w następnym roku wydał akt erygujący nową parafię z datą 20 marca 1981 r. Rok później, 19 czerwca 1982 r. ks. bp Jerzy Ablewicz dokonał poświecenia i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej świątyni. Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Słopnicach Górnych znajduje się w osiedlu Karczówka.

Budowę nowego kościoła rozpoczęto 8 września 1981 roku. Nowa świątynię wybudowano według projektu Krzysztofa Biedy z Krakowa. Plan techniczny wykonali; Andrzej Zakrzewski i Rajmund Boenaisen. Kościół został zbudowany dzięki staraniom pierwszego proboszcza parafii Słopnice Górne – ks. Jana Orlofa oraz mieszkańców Słopnic Górnych. Dnia 2 grudnia 1984 roku ks. bp Jerzy Ablewicz poświęcił nowy kościół i dwa nowe dzwony: „Maryja” i „Stanisław”. Trzeci dzwon „Jan Chrzciciel” został ufundowany przez młodzież w późniejszym okresie. W 1992 roku dokończono budowę wieży kościelnej, a w 1996 roku wykonano marmurowe ołtarze, ambonę, chrzcielnicę oraz tabernakulum. Nowoczesna bryła kościoła jest przykładem współczesnej architektury sakralnej. Surowe wnętrze rozjaśnia światło wpadające przez mieniące się intensywnymi barwami witraże. W centralnej części ołtarza głównego znajduje się obraz Patronki kościoła – Matki Bożej Częstochowskiej, nad którym góruje wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego.

Obraz Patronki parafii został namalowany przez Marka Niedojadało z Tarnowa. Część Maryi w ołtarzu głównym oddają święci: Stanisław Kostka, Kinga, Jacek, Wojciech, którzy znajdują się po Jej lewej stronie oraz; Stanisław ze Szczepanowa, Jan z Dukli, Jadwiga Królowa Polski i Maksymilian Kolbe (znajdujący się po prawej stronie). Święci idealnie komponują się z Drogą Krzyżową i ołtarzami znajdującymi się w niszach, które bazują na skromnej kolorystyce trzech barw: bieli, czerni i brązu. Oryginalność malowideł na ścianie łączy prostotę tradycji chrześcijańskiej z nowoczesnym ujęciem artystycznym zbliżając tym samym współczesnego człowieka do jego Stwórcy.

Poniżej wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej umieszczono pozłacane, pancerne tabernakulum. Tabernakulum stanowi nierozerwalną kompozycję siedmiu sakramentów świętych. Po bokach ołtarza głównego znajdują się nisze. Lewa zawiera malowaną grupę Chrztu Jezusa w Jordanie, przed którą umieszczono chrzcielnicę. W prawej niszy znajduje się obraz „Jezu, ufam Tobie”, poniżej którego widnieje wizerunek św. Faustyny.

W świątyni znajdują się też skromne ołtarze boczne. Po prawej stronie od ołtarza głównego umieszczono Jana Pawła II, a obok obrazu miejsca najbardziej związane z Ojcem Świętym: Kraków i Rzym. Po lewej stronie – ołtarza ku czci św. Józefa.

Obok znajduje się obraz poświęcony św. Pawłowi, a później tablica upamiętniająca o. Bogumiła Lubeckiego – nieżyjącego już rodaka, wieloletniego misjonarza pracującego w Brazylii. W kościele znajduje się też ołtarz poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, której płaskorzeźbę z Dzieciątkiem na rynku umieszczono w centralnej części. W zwiększeniu ołtarza mieści się obraz św. Andrzeja Apostoła będącego patronem kościoła w Słopnicach Dolnych, do którego przez wieki należeli mieszkańcy całych Słopnic. Na placu przy kościelnym, obok dróżki wiodącej na plebanię, znajduje się figura Chrystusa Frasobliwego, którą otacza zieleń. W bezpośredni sąsiedztwie kościoła ulokowano cmentarz założony i poświęcony w 1981 r. Na nim mieści się także niewielka kaplica cmentarna. Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej obejmuje swym zasięgiem mieszkańców Słopnic Górnych (w sumie ok. 1200 katolików). W 2010r. zmarł ks. Antoni Węc, który od 1999r. był proboszczem parafii.

Obecne proboszczem parafii w Słopnicach Górnych jest ks. Stanisław Kumiega, który zarządza parafią od 2010 r.

Drewniana kaplica pw. Matki Bożej Anielskiej
Drewniana kaplica pw. Matki Bożej Anielskiej


Harmonogram Mszy Świętych i nabożeństw

Niedzielne Msze Święte: 7.00, 10.00, 15.00

Msze Święte w dni powszednie: maj: 18.00 wraz z nabożerństwem majowym, październik: 17.00 wraz z nabożeństwem różancowym, pozostałe miesiące: 7.00

Odpust Parafialny: niedziela przed 26 sierpnia lub 26 sierpnia jeśli wypada niedziela

Ostatnia aktualizacja: marzec 2018 roku

Galeria zdjęć
Filmy

Wydarzenia religijne w parafii 2010 - 2017

Panorama Parafii Słopnice Górne

Orszak Mędrców 2018

Prace remontowe przy kościeleŚwięci Brat Albert i Rafał Kalinowski

Brazzaville. Chrzest i Komunia Święta.

Wizyta w Dolisie

Wizyta w KimongoŚwięto szkoły 2018

Jan Paweł II i Jego rodzina 2019

Idźcie i głoście, Jan Paweł II misjonarz, 2017Duchowni rodacy

Kapłani żyjący pochodzący ze Słopnic Górnych:

Siotry zakonne żyjące pochodzące ze Słopnic Górnych:Grupy ParafialneSchola Parafialna

Orkiestra Parafialna

Caritas ParafialnyKontakt

Kacelaria Parafialna

Czynna codziennie po każdej mszy świętej. Narzeczeni po uprzednim umówieniu.

     Słopnice Górne 849, 34-615 Słopnice

    18-33-48-295